پوسیدگی دندان

تمیز کردن بین دندان ها: راز پشت یک لبخند واقعا سالم

هنگامی که به حفظ سلامت دهان فکر می کنید، مسواک زدن دندان ها باید در اولویت قرار گیرد. مسواک زدن دو بار در روز با خمیر دندان حاوی فلوراید سنگ بنای یک لبخند سالم است، اما یک مکمل ساده وجود دارد که می تواند سلامت دهان شما را واقعاً تغییر دهد – و آن تمیز کردن بین دندان ها است.

ادامه مطلب