درمان ریشههنگامی که عروق خونی و یا عصب دندان در اثر نفوذ پوسیدگی یا ضربه؛ عفونی و ملتهب باشد؛ مبحث درمان ریشه دندان یا اندو به میان می‌آید که البته به اشتباه آن‌را عصب کشی هم می‌گویند. در صورتی که پالپ دندان دچار عفونت شود؛ این عفونت باعث ایجاد آبسه خواهد شد و با پیشروی این آبسه در فک؛ دندان عفونی از بین خواهد رفت.

 

در تفکر عمومی سخت بودن درمان ریشه همواره موجب دغدغه‌ی بیماران شده است اما با در نظر گرفتن اینکه این درمان با استفاده از بی حسی صورت می‌گیرد؛ باید گفت تفاوتی با یک ترمیم ساده نخواهد داشت. در حقیقت در درمان ریشه؛ عفونت از دندان خارج می‌شود؛ ریشه‌های دندان تمیز می‌شود و توسط ابزاری به نام فایل شکل میگیرند و در نهایت دندان با موادی که از مانع از بروز مجدد عفونت می‌شود؛ پر خواهد شد.

موضوعی که در درمان ریشه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ داشتن مهارت و وقت کافی دندانپزشک می‌باشد و ممکن است انجام این فرآیند چند جلسه به طول بیانجامد.

این احتمال که احساس درد در دندان مورد نظر تا چند روز پس از درمان ریشه وجود داشته باشد کتمان پذیر نیست اما در صورت تشخیص پزشک می توان با تجویز دارو آن را برطرف کرد.