جراحی فک و صورت

 این جراحی شامل موارد مختلفی از جراحی ها هست که در بعد از آسیب یا صدمه استخوان یا بافت نرم (عضله) در ناحیه فک یا صورت؛ نقص در ناحیه سر؛ صورت؛ گردن؛ فک یا جمجمه انجام می‌شود. حیطه‌ی فعالیت های این رشته را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • درمان اختلالات خواب مانند خروپف که علت آن جلو و عقب بودن فک یا کوچک بودن فک یا زبان باشد
  • پروتز فک
  • درمان لب شکری
  • درمان صدمات ناشی از ضربه و برخورد در تصادفات؛ جنگ و…
  • درمان شکستگی ها و یا مشکلات عضلات صورت
  • جراحی برای ایمپلنت و گذاشتن پروتز
  • جراحی های کوچک در دهان مثل خارج کردن دندان‌های نهفته؛ سوراخ کردن فک برای پروتز؛ درمان ریشه؛ درمان کیست ها و تومورها نمونه برداری و…

 بسیاری از این جراحی ها را می توان بدون بیهوشی انجام داد تا بتوان عوارض ناشی از بیهوشی را کمتر کرد.