بلیچینگ سفید کردن دندان‌ها

بلیچینگ از جمله روش های درمانی جهت سفید کردن دندانهاست که با  برطرف کردن رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی ، دندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.

ماده اصلی سفیدکننده دندان ها “پر اکسید هیدروژن” است که باعث اکسید شدن رنگدانه های رسوب کرده بین ساختار کریستالی لوله مانند مینا شده و آنها را از بین میبرد. به مرور زمان این ماده به داخل عاج دندان در قسمتهای زیرین مینا نفوذ میکند و رنگ آن را روشنتر کرده و باعث سفید شدن دندان میشود.

دو روش برای سفید کردن دندانها در این روش وجود دارد : بلیچینگ در خانه و بلیچینگ در مطب.البته بهترین نتایج وقتی حاصل میشود که هر دو روش توام با یکدیگر انجام بگیرد. یعنی ابتدا” بلیچینگ در مطب” و سپس  “بلیچینگ در خانه”.طبیعتا در روش بلیچینگ داخل مطب به دلیل سرعت بیشتر و استفاده از ژل های بلیچینگبا غلظت بالا، نتیجه گیری زودتراتفاق می افتد اما نتایج ماندگارتر بسته به رعایت توصیه های دندانپزشک توسط بیمار، در خانه حاصل میشود. . .

این کار اگر تحت نظارت دندانپزشک وبا همکاری شخص بیمار صورت گیرد،میتواند نتایج رضایت بخشی را فراهم آورد.افزایش سن،بهداشت دهان بیمار و رژیم غذایی او، پرهیز از سیگار کشیدن و استفاده ی صحیح از نوشیدنیهای رنگی مثل چای ، قهوه عواملی است که بر میزان سفیدی دندان ها اثرگذار است.